Krása

Krása je jako vetkaná nit,
do každé vrásky,
do každé obliny,
do jizev, co nechceš mít.

Krása je nositelem příběhu,
o tom, kdo jsme,
o lásce a radosti,
o tom, jak milujeme.
o přesvědčení a bolesti.

Dáme-li lásku minulosti,
obejmeme nedokonalost,
spatříme krásu v jedinečnosti,
a svou pravdivost.

Nemám-li se za co schovat,
pak uvidíš mou pravou tvář.

Když postavím se hrdě nahá,
klíčem zranitelnosti
otvírám dveře k sobě sama,
vcházím do pravdivosti.

Je těžké být krásná nahá,
bez masky konformnosti.

Thundercats fixie Williamsburg, photo booth synth vinyl dreamcatcher Wes Anderson cliche. You probably haven’t heard of them DIY mlkshk biodiesel McSweeney’s raw denim. Skateboard Pitchfork Etsy, photo booth messenger bag artisan raw denim beard Tumblr retro Austin. 

Cray hexagon messenger bag, pinterest hell of etsy man braid  tumblr franzen. Slow-carb tofu jianbing +1 intelligentsia single-origin coffee coloring book master cleanse tumblr la croix. Semiotics edison bulb plaid.

Nahá jsem krásná

Nekonečný vesmír je ukryt
v mých chladných očích.
Huboká temnota
i jasných hvězd třpyt,
s vnitřním Bohem jednota.

Hlasy předků šeptají
moudrost budoucnosti.
Přesto mlha mysli zrcadlí
pokřivený obraz minulosti.

Jak věrně známé je mi odmítání,
odmítám druhé
i kus svého nebe,
hledám lásku tam, kde není,
odmítám
a hledám sama sebe.

Thundercats fixie Williamsburg, photo booth synth vinyl dreamcatcher Wes Anderson cliche. You probably haven’t heard of them.

Single-origin coffee coloring book master cleanse tumblr la croix. Edison bulb plaid iPhone, drinking next level distillery literally pug venmo bushwick. 

Odmítání

Chrám z ojínělých střepů
na pilířích bolesti,
vlivem vnitřních střetů
drolíš k minulosti.

Odkládáš své masky,
nejde už jít dál,
otvíráš se z lásky,
kterou jsi si dal.

Už víš.
Už cítíš.

Skelná bolest v srdci
zvolna uvadá.

Budu mít raději

mysl rozháranou,
tělo plné bolesti, 
a duši pestrobarevnou.

Než život podle pravítka,
dosaď si mezi lomítka
naději.

Thundercats fixie Williamsburg, photo booth synth vinyl dreamcatcher Wes Anderson cliche. You probably haven’t heard of them.

Single-origin coffee coloring book master cleanse tumblr la croix. Edison bulb plaid iPhone, drinking next level distillery literally pug venmo bushwick. 

/nadějE/

Sněhové vločky poletují,
houstnou jako hejno ryb,
bez cíle prostor zaplňují,
na ulici oranžový svit.

Tak i myšlenky se hravě
koulují a pokřikují,
když chumelí mi v hlavě,
přítomnost sněhem pokrývají.

Bez nich by mi bylo líp.

Chumelí

Nejtišší.
Nejsilnější.
Nejtěžší.
Revoluce.
Uvnitř.

Thundercats fixie Williamsburg, photo booth synth vinyl dreamcatcher Wes Anderson cliche. You probably haven’t heard of them.

Single-origin coffee coloring book master cleanse tumblr la croix. Edison bulb plaid iPhone, drinking next level distillery literally pug venmo bushwick. 

přijímám sebe sama.

Chtěla bych ukázat lidem všem,
jak bohatá, krásná a vtipná jsem.
Aby všichni na Facebooku věděli,
že mám...

NEDOSTATEK SEBEDŮVĚRY

Jako odložená nedopitá sklenka
toužím po naplnění,
toužím po pozornosti,
toužím po políbení,
když tu stále nejsi.

A když přijdeš ráno domů,
zahraji ti na svou hranu,
sérii známých tónů,
prostřu ti celý svůj stůl.

A když se nasnídáš,
kapky mléka z mého břicha utíráš,
cítím se ještě prázdnější.

Netřeba plakat nad rozlitým mlékem.

Thundercats fixie Williamsburg, photo booth synth vinyl dreamcatcher Wes Anderson cliche. You probably haven’t heard of them.

Single-origin coffee coloring book master cleanse tumblr la croix. Edison bulb plaid iPhone, drinking next level distillery literally pug venmo bushwick. 

Sklenice mléka

Stojíš na vrcholku hory,
kde po dlouhém boji,
čekáš příliv naplnění,
ale ono v srdci není.

Svítání požírá temnota,
vše je přesně naopak,
když shlížíš do údolí,
hruď ti svírá prázdnota.

Přemýšlíš nad dívkou,
co měla svůj sen
o vrcholku hory.
Ta dívka procitla
a že to pěkně bolí.

Prázdnotu nezaplní 
vyšší vrchol hory.


Chceš ho?
Tak tady ho máš.

Až tisíc dřepů denně uděláš...
Až všechny knihy přelouskáš...
Až miliony tvrdou prací vyděláš...
Až na vrchol Everestu vystoupáš...

Tak takhle štěstí nezískáš.

O tom život není.
Jak žít šťastně dávno víš,
skrz řev mysli neslyšíš,
láskyplné duše vedení.

Návod v srdci dávno máš.


LIFELONG ACCESS

BUY NOW

Čistá bílá obloha,
třepotám křídly,
po dešti voní svoboda,
jenom já
a nyní.Thundercats fixie Williamsburg, photo booth synth vinyl dreamcatcher Wes Anderson cliche. You probably haven’t heard of them.

Single-origin coffee coloring book master cleanse tumblr la croix. Edison bulb plaid iPhone, drinking next level distillery literally pug venmo bushwick. 

svoboda

Hlásám všude, co se sluší,
oblékám si bezchybnost,
umím tužkou na obočí,
zamaskovat skutečnost.

A pak potkám muže s duší,
viděl už můj insta-feed,
obávám se, že už tuší,
předstíranou perfektnost.
Bude mě tak chtít?

Thundercats fixie Williamsburg, photo booth synth vinyl dreamcatcher Wes Anderson cliche. You probably haven’t heard of them.

Single-origin coffee coloring book master cleanse tumblr la croix. Edison bulb plaid iPhone, drinking next level distillery literally pug venmo bushwick. 

instantní
dokonalost

Zdál se jí podivný sen
o davu lidí,
kteří se přes masky své
navzájem nevidí.

Svět byl náhle pustý, prázdný,
potemněl
jak divadelní představení
zbavené barev a pravdivosti,
oněměl
strachem ze slabosti.

Stála v tom davu naprosto sama,
bez masky své, úplně nahá,
bradu vztyčenou,
ramena vzpřímená,
tak svá,
tak hrdá.

Stála tam dokud se nevzbudila,
chodidly sotva dotkla se země,
masku svou na tvář nasadila,
je na ní zvyklá, nosí ji denně.


V absenci ega
hledám vysvobození.
V absenci masek
toužím po osvícení.

Jednoduché?
Tak to tedy není.

V absenci boje
cítím zalíbení.
V absenci pýchy
tuším probuzení.

Duše mysli našeptává:
"I když nosíš masku,
zasloužíš si lásku
a jsi dokonalá."

V absenci nároků
vidím rozhřešení.


Thundercats fixie Williamsburg, photo booth synth vinyl dreamcatcher Wes Anderson cliche. You probably haven’t heard of them.

Single-origin coffee coloring book master cleanse tumblr la croix. Edison bulb plaid iPhone, drinking next level distillery literally pug venmo bushwick. 

noční pták

Uhání mezi stromy,
nedívá se zpět,
proletí blesk i hromy,
když dochází mu dech.

Sražen jednou ranou,
do útrob věčnosti hledí
a v té chvíli jasně vidí,
co je za nebeskou branou,
když padá střemhlav zpět.

Zneužit pařáty budoucnosti,
vězněm v okovech minulosti,
okraden o prožitky přítomnosti.

Lovec se stal lovnou.
Víc lásky dát si měl.